خدمات
امور دانش بنیان

براساس آئین نامه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان؛ شرکت دانش بنیان، شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری (و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه) شامل طراحی و تولید کالا ها و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان و بر اساس معیارهای مورد نظر آئین نامه، به تأیید کارگروه میرسد.
بدیهی است که شرکت های دانش بنیان مشمول حمایت های بسیار با ارزشی نیز می باشند.

پیش ممیزی واحد های صنعتی
مشاوره دانش بنیان

پیش ممیزی واحد های صنعتی

در راستای توسعه حقوق مالکیت معنوی واحدهای صنعتی و برخورداری آن‌ها از تمام مزایای قانونی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و همچنین کمک به رفع نواقص مدارک و مستندات شرکت هایی که قصد ورود به لیست شرکت های دانش بنیان را دارند، فرآیند پیش ممیزی دانش بنیان ویژه واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی خراسان رضوی با حمایت شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی صورت می پذیرد.

در گزارشی که بر اساس معیار های ارزیابی و تشخیص شرکت ها و کالاها و خدمات دانش بنیان توسط کارگزار پیش ممیزی تهیه می گردد پیشنهادات مبنی بر تکمیل مدارک و مستندات شرکت متقاضی ذکر می شود.

مشاوره دانش بنیان

محصول شرکت های دانش بنیان که حاصل دستاوردهای علمی و تحقیقاتی با فناوری‌­های بالا یا متوسط به بالا می باشند؛ به این مفهوم که دانش فنی طراحی و ساخت نمونه‌ی آزمایشگاهی یا دانش فنی فرآیند تولید آن محصول به دلیل پیچیدگی فنی به راحتی قابل کپی برداری نبوده و نیازمند انجام تحقیق و توسعه بسیار توسط خبرگان آن حوزه می باشد و همچنین باعث ایجاد ویژگی های پیچیده فنی در محصول می شود.

شرکت های دانش بنیان می توانند با تکیه بر فرآیندها و ایدئولوژی های علمی در راستای تولید علم و دانش فنی بکوشند و گام موثری در توسعه و بهبود کشور برداشته و نیاز به خارج را به حداقل ممکن برسانند.

از جمله حمایت هایی که از شرکت های دانش بنیان به عمل می آید می توان به
معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا
تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی
تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان
تسهیلات فروش اقساطی مواد، قطعات و کالاهای مصرفی دانش‌بنیان
تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی
معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها
معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی
اشاره نمود.

اینو سرویس در تلاش جهت شناسایی، مشاوره و کمک به اخذ گواهی دانش بنیان شرکت های مستعد می باشد و می کوشد تا در این حوزه با اضافه شدن شرکت های متعدد به لیست شرکت های دانش بنیان سهم خود را در پیشرفت هر چه بیشتر کشور ادا نماید.

InstagramInstagramWhatsApp