خدمات
مشاوره فناوری
توسعه کسب و کار های فناورانه
تامین سرمایه
صنعتی سازی
تجاری سازی
مالکیت فکری
حقوق قراردادها

توسعه کسب و کار های فناورانه

در طرح توسعه کسب و کارهای فناورانه در کنار شما هستیم تا موانع رشد کسب و کارتان را بازگو کنیم و ارزش های بلندمدتی را بر اساس چهار مقوله نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدید ها خلق کنیم.

همچنین با شناسایی عوامل تاثیرگذار در رشد و توسعه کسب و کارتان به بهبودی ارتباطات، تبلیغات حرفه ای و فروش ارزنده تر رونق می بخشیم.

تامین سرمایه

در راه اندازی کسب و کارهای نوپا و یا حتی کسب وکارهای تولیدی و خدماتی که از گذشته در حال فعالیت هستند، تامین سرمایه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اینو سرویس در طرح مشاوره تامین سرمایه با در اختیار داشتن بانک سرمایه گذاران فرشته (حقیقی) و همچنین همراهی سرمایه گذاران حقیقی با توجه به نوع پروژه و میزان سرمایه لازم؛ سرمایه پذیران را در ایجاد جریان نقدینگی و شروع فعالیت های اقتصادی را راهنمایی می کند.

سرمایه پذیران محترم می توانند با ارائه محصولات و خدمات خود و همجنین پیش بینی از آینده بازار آن ها از این فرصت استفاده نمایند.

صنعتی سازی

صنعتی سازی فناوری گستردگی خاص خود را دارد و از نمونه سازی تا تولید انبوه را در علوم مختلف در بر می گیرد.
در اینو سرویس مشاوره های لازم جهت صنعتی سازی و راه اندازی خط تولید مبتنی بر علوم و فنون hitech تا مرحله تولید انبوه و بازار داده می شود.

همچنین نمونه سازی پروژه هایی که هنوز به مرحله نبوغ خود نرسیده اند نیز با کمک اینوسرویس امکان پذیر است.

تجاری سازی

تجاری سازی، فرآیند خلق ثروت از نوآوری است. در فرآیند تجاری سازی، انتخاب ایده درست همانند انتخاب ماده اولیه انجام فرآیند است.
در مشاوره تجاری سازی اینو سرویس؛ فرآیند علم تا بازار را طی کرده و بر اساس سه فاکتور ویژگی های علمی، فنی و اقتصادی؛ مخترعین و صاحبان ایده را همراهی می کنیم.

در تجاری سازی فناوری پس از اینکه ایده به مرحله بلوغ خود نزدیک شود و از طرح و نمونه اولیه خود بخواهد عبور کند تا راه خود را در بازار پیدا نماید صاحبان آن میتوانند با تجاری سازی ضمن بهره برداری مادی به تولید انبوه و فراگیری آن محصولات و خدمات دست یابند.

مالکیت فکری

اینوسرویس در مشاوره مالکیت فکری ضمن راهنمایی و شناساندن مسیر درست ثبت دارایی های فکری به متقاضیان، در رفع نواقص اسناد و مدارک جهت ثبت و استفاده از حقوق آن ها می کوشد.

چراکه دارندگان این حقوق این فرصت را دارند که در کنار ارزش معنوی خلق شده از مالکیت خود همچون اختراعات ثبت شده، علائم تجاری و …بهره وری اقتصادی داشته باشند.

حقوق قراردادها

هر گونه مبادله اقتصادی در جوامع مختلف براساس قرارداد استوار است. قرارداد به عنوان یک نهاد اجتماعی و حقوق قراردادها نیز به عنوان یکی از اساسی ترین مباحث حقوق، مورد حمایت قانونی قرار دارد.

قراردادهای حوزه فناوری و نوآوری نکات ریز و تعهدات مختلفی را شامل می شود؛ لذا از اهمیت ویژه برخوردار است. اینوسرویس با استفاده از توان و ظرفیت خود، طراحی و تنظیم قراردادهای حرفه ای حوزه فناوری و نوآوری را دستور کار خود قرار داده است تا فناوران, صنعتگران و سرمایه گذاران بتوانند آزادانه روابط خود با یکدیگر را تعریف و تنظیم کنند.

InstagramInstagramWhatsApp