درباره ما
وظیفه ما خدمات نوآوری است

خدمات فناوری یکی از اجزای بسیار مهم در اکوسیستم فناوری و نوآوری است.
در حال حاضر با توجه به سرعت رو به رشد توسعه فناوری و نوآوری نیاز به ارائه این خدمات بیش از پیش مورد انتظار واقع شده است.
اینوسرویس با هدف رفع موانع موجود در رشد، توسعه و تکامل فناوری در تلاش است تا با ارائه خدمات جامع نقش مثبت خود را در این اکوسیستم ایفا نماید.

ویدئوی معرفی InnoService

اینوسرویس - خدمات فناوری - نوآوری - ثبت اختراع - برند
logo
همکاران ما
مشتریان

آنچه که مردم
درباره قالب می گویند!

ما همیشه نقطه ها را در سراسر اکوسیستم ها متصل می کنیم
اخبار اخیر
آخرین اخبار ما
InstagramInstagramWhatsApp